Vés al contingut
 • La salut i el treball
  Segons l’OMS, La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties. Gaudir del grau màxim de salut que es pugui aconseguir és, segons aquesta mateixa entitat, un dels drets fonamentals de tot ésser humà. La Declaració de Drets humans de Nacions Unides, recull el dret a la salut en el seu article 25. Les persones econòmicament actives passen aproximadament una tercera part del seu temps en el lloc de treball. Les condicions d'ocupació i de treball tenen efectes considerables sobre la salut. Així, unes bones condicions de treball poden proporcionar protecció i posició social, oportunitats de desenvolupament personal, i protecció contra riscos físics i psicosocials. També poden millorar les relacions socials i l'autoestima de les persones i produir així efectes positius per a la salut.
 • Activisme, desobediència i acció social

  En l’àmbit de l’economia  es confon de vegades la desobediència amb el frau. La desobediència com a vehicle de canvi social ha ajudat, de vegades (que no sempre), a avançar socialment. Un exemple: l’objecció de consciència contra el servei militar, que va acabar amb l’eliminació de la seva obligatorietat.

 • Cooperatives i infraccions en l’ordre social.

   

  Les cooperatives, com qualsevol altra activitat que impliqui mantenir relacions de treball, està subjecte a l’acció inspectora de l’estat. En l’àmbit social, aquesta acció es vehicula a través de la inspecció de treball.

 • Què és una associació

  El dret d’associació el trobem recollit a l’article 20 de la Declaració Universal dels drets humans i a l’article 22 del Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics del que Espanya és part des de l’any 1977.

 • Habitatge i vida
  Existeixen molts tipus de cooperativa. Avui ens aproximem al concepte de dret a l'habitatge, per introduir l'habitatge cooperatiu com a opció de vida.